საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტები

 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ 2014 წლის 1 აპრილიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე დაფინანსებული ღონისძიებების ჩამონათვალი  (გთხოვთ მიუთითოთ გამოყოფილი თანხის ოდენობა,  ვისთან გაფორმდა ხელშეკრულება და ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-226.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-226 კულტურა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.03.2015 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

   OPD0315-226 კულტურა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია