საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები გენდერული მონაცემები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.05.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

396.pdf

მოთხოვნა

396.15pas.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
19.05.2015 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

   396.15pas.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია