საჯარო ინფორმაცია მირზა შაფის ქუჩის განვითარების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

02.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

467.15.pdf

მოთხოვნა

467.15 pas.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.07.2015 საჯარო ინფორმაცია მირზა შაფის ქუჩის განვითარების შესახებ თბილისის მერია

   467.15 pas.PDF

ნაწილობრივი ინფორმაცია