2015 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები

2015 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები, თანდართული ცვლილებებით და შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტებით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

OPD0715-009.docx

მოთხოვნა

OPD0715-010 საკონსულტაციო მომსახურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.08.2015 2015 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

   OPD0715-010 საკონსულტაციო მომსახურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია