კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზის მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-015.docx

მოთხოვნა

OPD 0715-015განთავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.08.2015 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

   OPD 0715-015განთავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია