2015 წელს ენერგეტიკის სამინისტროს შტატგარეშე მოსამსახურეებზე დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა

2015 წელს  შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა, მათ შორის  ინფორმაცია დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ (ცალ-ცალკე).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-014.docx

მოთხოვნა

OPD0715-014 შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.08.2015 2015 წელს ენერგეტიკის სამინისტროს შტატგარეშე მოსამსახურეებზე დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

   OPD0715-014 შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია