2015 წელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლობითი ხარჯები

2015  წელს  გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის და ადგილის  მითითებით).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-015.docx

მოთხოვნა

OPD0715-015 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.08.2015 2015 წელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლობითი ხარჯები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

   OPD0715-015 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია