2015 წელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

2015 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-015.docx

მოთხოვნა

OPD0715-015 შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.08.2015 2015 წელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

   OPD0715-015 შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია