შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის  საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-024.docx

მოთხოვნა

OPD0715-024 -შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
29.07.2015 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

   OPD0715-024 -შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია