2015 წელს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრის ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილება

2015 წელს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე მათი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა, სამუშაოს აღწერილობა და აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-030.docx

მოთხოვნა

OPD0815-030 სამუშაო გამოცდილება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.08.2015 2015 წელს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრის ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

   OPD0815-030 სამუშაო გამოცდილება.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია