2015 წელს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები

2015 წელს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები, თანდართული ცვლილებებით და შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტებით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-030.docx

მოთხოვნა

OPD0815-030 საკონსულტაციო მომსახურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.08.2015 2015 წელს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

   OPD0815-030 საკონსულტაციო მომსახურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია