განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-031.docx

მოთხოვნა

OPD0815-031 შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.08.2015 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

   OPD0815-031 შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია