სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის თანამდებობის პირებზე 2015 წელს დარიცხული პრემიების ოდენობა

 2015 წელს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-037.docx

მოთხოვნა

OPD0815-037 პრემიები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.08.2015 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის თანამდებობის პირებზე 2015 წელს დარიცხული პრემიების ოდენობა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

   OPD0815-037 პრემიები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია