სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს

2015 წელს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის და ადგილის  მითითებით).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-037.docx

მოთხოვნა

OPD0815-037 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.08.2015 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

   OPD0815-037 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია