კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-036.docx

მოთხოვნა

OPD0815-036 შტატგარეშეთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.08.2015 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

   OPD0815-036 შტატგარეშეთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია