გარემოს დაბინძურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების, დაბინძურების ფაქტის შესწავლისა და შესაბამისი ზომების მიღების თხოვნის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.09.2015

სტატუსი
დანართები

to_MoE_047_რუსთავი.pdf

მოთხოვნა

dabinduzrebaze_pasuxi (1).pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
13.10.2015 გარემოს დაბინძურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების, დაბინძურების ფაქტის შესწავლისა და შესაბამისი ზომების მიღების თხოვნის შესახებ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   dabinduzrebaze_pasuxi (1).pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია