რუსთავის სიახლოვეს მდებარე მეტალურგიული საწარმოს მიერ კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის შესწავლის თხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.09.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

to_MoE_048_საწარმო_ტექზედამხედველობა.pdf

მოთხოვნა

teknikuri_zedamxedveloba.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.10.2015 რუსთავის სიახლოვეს მდებარე მეტალურგიული საწარმოს მიერ კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის შესწავლის თხოვნის თაობაზე სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია

   teknikuri_zedamxedveloba.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია