სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს

2015 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის და ადგილის  მითითებით).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-044.docx

მოთხოვნა

OPD0815-044 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.08.2015 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

   OPD0815-044 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია