სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-044.docx

მოთხოვნა

OPD0815-044 შტატგარეშეთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.08.2015 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

   OPD0815-044 შტატგარეშეთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია