ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-043.docx

მოთხოვნა

OPD0815-043 შტატგარეშეთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
19.08.2015 ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

   OPD0815-043 შტატგარეშეთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია