ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს

2015 წელს  გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის და ადგილის  მითითებით).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-123.docx

მოთხოვნა

OPD0814-123 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.09.2015 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი

   OPD0814-123 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია