ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დაგეგმილი და შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი და ამ პროექტების წარმატების შეფასების ინდიკატორები

2014 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილი და შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი თითოეულზე გამოყოფილი და ათვისებული თანხის მითითებით, ასევე პროექტების წარმატების შეფასების ინდიკატორები (არსებობის შემთხვევაში) და მიღებული შედეგები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-123.docx

მოთხოვნა

OPD0815-123 პროექტები და ინდიკატორები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.09.2015 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დაგეგმილი და შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი და ამ პროექტების წარმატების შეფასების ინდიკატორები ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი

   OPD0815-123 პროექტები და ინდიკატორები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია