ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილება

2015 წელს ხელმძღვანელის  მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე მათი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა, სამუშაოს აღწერილობა და აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-123.docx

მოთხოვნა

OPD0815-123 მრჩველები- CV.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.09.2015 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილება ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი

   OPD0815-123 მრჩველები- CV.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია