ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-123.docx

მოთხოვნა

OPD0815-123 შტატგარეშეთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.09.2015 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი

   OPD0815-123 შტატგარეშეთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია