გარემოს ეროვნულ სააგენტოს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები 2015 წელს

2015 წელს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები, თანდართული ცვლილებებით და შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტებით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-047.docx

მოთხოვნა

OPD0815-047 საკონსულტაციო მომსახურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.08.2015 გარემოს ეროვნულ სააგენტოს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები 2015 წელს გარემოს ეროვნული სააგენტო

   OPD0815-047 საკონსულტაციო მომსახურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია