სურსათის ეროვნული სააგენტოს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

სურსათის ეროვნული სააგენტოს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-051.docx

მოთხოვნა

OPD0815-051 განთავისუფლებული თანამშრომლები~.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.08.2015 სურსათის ეროვნული სააგენტოს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა სურსათის ეროვნული სააგენტო

   OPD0815-051 განთავისუფლებული თანამშრომლები~.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია