სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ საოკუპაციო ძალების მიერ კონტროლირებადი დასახლებული პუნქტები

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ არსებული დასახლებული პუნქტების ჩამონათვალი, რომელიც დღეის მდგომარეობით კონტროლდება ოსი სეპარატისტებისა და რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალების მიერ.  

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.09.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0915-001.docx

მოთხოვნა

OPD0915-001ოკუპაცია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
29.09.2015 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ საოკუპაციო ძალების მიერ კონტროლირებადი დასახლებული პუნქტები საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

   OPD0915-001ოკუპაცია.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია