საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ საოკუპაციო ძალების მიერ მიტაცებული ტერიტორიები

საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ საოკუპაციო ძალების მიერ მიტაცებული ტერიტორიები წლების მიხედვით და რუკა, რომლის მიხედვითაც ხორციელდება მცოცავი ოკუპაცია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

10.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-027.docx

მოთხოვნა

OPD0815-027ოკუპაცია.docx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.08.2015 საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ საოკუპაციო ძალების მიერ მიტაცებული ტერიტორიები საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

   OPD0815-027ოკუპაცია.docx

სრულყოფილი ინფორმაცია