სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცულ საზღვრებს გარეთ საოკუპაციო ძალების მიერ კონტროლირებადი დასახლებული პუნქტების ჩამონათვალი

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებს შიგნით არსებული, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ არსებული, დღეის მდგომარეობით, ოსი სეპარატისტებისა და რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალების მიერ კონტროლირებადი დასახლებული პუნქტების ჩამონათვალი. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.09.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0915-004.docx

მოთხოვნა

OPD0915-004ოკუპაცია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.09.2015 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცულ საზღვრებს გარეთ საოკუპაციო ძალების მიერ კონტროლირებადი დასახლებული პუნქტების ჩამონათვალი ეროვნული უშიშროების საბჭო

   OPD0915-004ოკუპაცია.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია