ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრის თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის შესახებ 2015 წლის სამართლებრივი აქტები

2015 წელს თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   სამართლებრივი აქტების, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-063.docx

მოთხოვნა

OPD0815-063 სამართლებრივი აქტები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.08.2015 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრის თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის შესახებ 2015 წლის სამართლებრივი აქტები ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

   OPD0815-063 სამართლებრივი აქტები.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია