ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა 2015 წელს

2015 წელს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-089.docx

მოთხოვნა

OPD0815-089 პრემიები და დანამატები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.08.2015 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა 2015 წელს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"

   OPD0815-089 პრემიები და დანამატები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია