ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-089.docx

მოთხოვნა

OPD0815-089 განთავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.08.2015 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"

   OPD0815-089 განთავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია