საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიები და სახელფასო დანამატები

1. 2015 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით.
2. 2015 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-092.docx

მოთხოვნა

პირველი და მეორე პუნქტი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.08.2015 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიები და სახელფასო დანამატები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

   პირველი და მეორე პუნქტი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია