სატყეო მიწების პრივატიზების შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.11.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

სატყეო_მიწის_პრივატიზებაზე.pdf

მოთხოვნა

პასუხი_წერილზე.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.11.2015 სატყეო მიწების პრივატიზების შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

   პასუხი_წერილზე.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია