სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თანამდებობის პირებზე დარიცხული სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ 2015 წლის სამართლებრივი აქტები

2015 წელს თანამდებობის პირებზე სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტების, მისი დანართების და მოხსენებითი ბარათების ასლები. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-098.docx

მოთხოვნა

OPD0815-098-სამართლებრივი აქტები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.11.2015 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თანამდებობის პირებზე დარიცხული სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ 2015 წლის სამართლებრივი აქტები სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

   OPD0815-098-სამართლებრივი აქტები.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია