საჯაორ ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.11.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

576.pdf

მოთხოვნა

576.15pas.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.11.2015 საჯაორ ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   576.15pas.PDF

უარი