სახალხო დამცველის აპარატის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა

2015 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა თვებიის მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-086.docx

მოთხოვნა

OPD0815-086-პასუხი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.08.2015 სახალხო დამცველის აპარატის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

   OPD0815-086-პასუხი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია