სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიები 2015 წელს

2015 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-065.docx

მოთხოვნა

OPD0815-065-თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
14.08.2015 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიები 2015 წელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

   OPD0815-065-თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია