სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის თანამდებობის პირებზე 2015 წელს გაცემული პრემიების შესახებ სამართლებრივი აქტები

2015 წელს თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტების , მისი დანართების და მოხსენებითი ბარათების ასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-065.docx

მოთხოვნა

OPD0815-065-სამართლებრივი აქტები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
14.08.2015 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის თანამდებობის პირებზე 2015 წელს გაცემული პრემიების შესახებ სამართლებრივი აქტები საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

   OPD0815-065-სამართლებრივი აქტები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია