სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს

2015 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის და ადგილის მითითებით).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-065.docx

მოთხოვნა

OPD0815-065-წარმომადგენლობითი ხარჯები,ღონისძიებები.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
14.08.2015 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

   OPD0815-065-წარმომადგენლობითი ხარჯები,ღონისძიებები.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია