სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს

2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-065.docx

მოთხოვნა

OPD0815-065- პასუხი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
14.08.2015 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

   OPD0815-065- პასუხი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია