პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის თანამდებობის პირებზე 2015 წელს დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა

2015 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიებისა და დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-120.docx

მოთხოვნა

OPD0815-120-პრემიები და დანამატები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.08.2015 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის თანამდებობის პირებზე 2015 წელს დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

   OPD0815-120-პრემიები და დანამატები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია