პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ 2015 წლის სამართლებრივი აქტები

2015 წელს თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტების და მისი დანართების ასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-120.docx

მოთხოვნა

OPD0815-120-სამართლებრივი აქტები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.08.2015 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ 2015 წლის სამართლებრივი აქტები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

   OPD0815-120-სამართლებრივი აქტები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია