პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის თანამდებობის პირების მიერ "როუმინგულ მომსახურებაზე" გაწეული ხარჯები

2015 წელს თანამდებობის პირების (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) მიერ ე.წ. როუმინგულ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საკომუნიკაციო ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-120.docx

მოთხოვნა

OPD0815-120-როუმინგული მომსახურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.08.2015 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის თანამდებობის პირების მიერ "როუმინგულ მომსახურებაზე" გაწეული ხარჯები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

   OPD0815-120-როუმინგული მომსახურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია