პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ

2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვების სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-120.docx

მოთხოვნა

OPD0815-120-გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.09.2015 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

   OPD0815-120-გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია