პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის პროექტების წარმატების შეფასების ინდიკატორები

2014 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული პროექტების წარმატების შეფასების ინდიკატორები (არსებობის შემთხვევაში) და მიღებული შედეგები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-120.docx

მოთხოვნა

OPD0815-120-პროექტის წარმატების შეფასების ინდიკატორები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.08.2015 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის პროექტების წარმატების შეფასების ინდიკატორები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

   OPD0815-120-პროექტის წარმატების შეფასების ინდიკატორები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია