პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის თანამდებობის პირთა სამუშაო გამოცდილება

2015 წელს დასაქმებული თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-120.docx

მოთხოვნა

OPD0815-120-სამუშაო გამოცდილება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.08.2015 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის თანამდებობის პირთა სამუშაო გამოცდილება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

   OPD0815-120-სამუშაო გამოცდილება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია