2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროსა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატს შორის მიმოწერა

2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული მიმოწერის (მათ შორის ელექტრონული მიმოწერის) ასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საქმიანი წერილი
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-120.docx

მოთხოვნა

OPD0815-120-მიმოწერა ფინანსთა სამინისტროსთან.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.08.2015 2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროსა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატს შორის მიმოწერა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

   OPD0815-120-მიმოწერა ფინანსთა სამინისტროსთან.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია