გამამართლებელი/გამამტყუნებელი განაჩენებისა და საპროცესო შეთანხმებების ასლების გამოთხოვა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , გენდერული მონაცემები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.12.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

601.pdf

მოთხოვნა

გ-04.601,15 პას.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.12.2015 გამამართლებელი/გამამტყუნებელი განაჩენებისა და საპროცესო შეთანხმებების ასლების გამოთხოვა ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო

   გ-04.601,15 პას.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია