ინფორმაცია მოსამართლეობის კანდიდატთა შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

25.11.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

583.pdf

მოთხოვნა

583.15.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.11.2015 ინფორმაცია მოსამართლეობის კანდიდატთა შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

   583.15.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია